STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 772 от 27.7.2018 г.)

Предговор

(изтегляния 538 от 27.7.2018 г.)

A Cognitive Approach to the Nature of Literary Genres
Karolina Dobrosz-Michiewicz

(изтегляния 1172 от 27.7.2018 г.)

Фестивалът в развитието на културните индустрии
Христина Христова

(изтегляния 1130 от 27.7.2018 г.)

Език и култура на медиите – факти и тенденции
Стоянка Мицева

(изтегляния 1934 от 27.7.2018 г.)

Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на практиците
Десислава Андреева Фани Маздрашка-Михова

(изтегляния 727 от 27.7.2018 г.)

Комуникативни аспекти на медицинския дискурс
Надежда Николова

(изтегляния 1211 от 27.7.2018 г.)

Metaphor and its Communication Capabilities in Terms of Image Creation
Anna Baraсska-Szmitko

(изтегляния 525 от 27.7.2018 г.)

Как социалните медии промениха радиото
Георги Игнатов

(изтегляния 722 от 27.7.2018 г.)

Превод на текст, съдържащ програмен код
Стефан Стефанов

(изтегляния 1272 от 27.7.2018 г.)

Студентската (де)мотивация за учене
Янка Коева

(изтегляния 774 от 27.7.2018 г.)

Лексема влах в славянских языках
Милош Макевич

(изтегляния 490 от 27.7.2018 г.)

Евгения Марс и Ана Карима – отново за писателките и канона
Кичка Кусева-Персенска

(изтегляния 652 от 27.7.2018 г.)

Obecność Eneidy wergiliusza w zachodniej literaturze modernistycznej
Jakub Jurkowski

(изтегляния 713 от 27.7.2018 г.)

Paradoksy kultury. Przypadek Pawła Hulki-Laskowskiego i Stanisława Brzozowskiego
Katarzyna Przybyła

(изтегляния 488 от 27.7.2018 г.)

„Пътят“ на Кормак Маккарти и човешката същност
Александър Христов

(изтегляния 608 от 27.7.2018 г.)

Писатели – президенти: Вацлав Хавел и Блага Димитрова
Вероника Шведек

(изтегляния 623 от 27.7.2018 г.)

European Idea of Translation from a Bakhtinian Perspective
Agata Mikołajko

(изтегляния 724 от 27.7.2018 г.)

За авторите

(изтегляния 714 от 27.7.2018 г.)