STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Особености на учебниците за самообучение по чужд език (върху материали от „Словашки език – самоучител в диалози“)


Автори:
Владимира Бешир Гечова
Даниела Константинова

Страници: -

Резюме:

The article presents some methodological and structural specifics of books for foreign language self-study. Some comparisons with other textbooks are made. On material from a book for Slovak language self-study in dialogues (for Bulgarians) we share some of our methodological experience, which is important in creating books for foreign language self-study.


Ключови думи:

учебници за самообучение, словашки език, българи.

Изтегляне


366 изтегляния от 27.7.2018 г.