STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Студентската (де)мотивация за учене


Автори:
Янка Коева

Страници: -

Резюме:

Student’s motivation and lack of motivation to study is examined through a carried out survey. An attempt is made to suggest a managing strategy to the learners’to overcome learning demotivation.


Ключови думи:

мотивация, демотивация, процес на учене, управленска стратегия.

Изтегляне


479 изтегляния от 27.7.2018 г.