STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2018 / Том 37 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 27 от 25.1.2023 г.)

Styl indywidualny dziennikarza radiowo-telewizyjnego Roberta Kantereita
Ewelina Tyc

(изтегляния 26 от 25.1.2023 г.)

Карикатурата: граници на свободата
Десислава Андреева Георги Игнатов

(изтегляния 29 от 25.1.2023 г.)

Most Common Errors in Arabic to Serbian Translations by Serbian AFL Learners
Dragana Djordjevic

(изтегляния 30 от 25.1.2023 г.)

O historii przekładów piśmiennictwa prawosławnych słowian na język polski
Agata Kawecka

(изтегляния 25 от 25.1.2023 г.)

Learning Styles of Young Learners in the Learning Process of a Foreign Language
Dorela Kacauni Olsa Pema

(изтегляния 305 от 25.1.2023 г.)

Преглед на антропонимичните речници у нас
Рада Левкова

(изтегляния 19 от 26.1.2023 г.)

We, You or They? Variation in the Use of Personal Pronouns in Donald Trump’s Inaugural Speech
Симеон Ганев

(изтегляния 29 от 26.1.2023 г.)

Творчески дует – Вислава Шимборска и Корнел Филипович
Вероника Шведек

(изтегляния 33 от 26.1.2023 г.)

Преподреждане на света в „Трънски разкази“ на Петър Делчев
Александър Христов

(изтегляния 26 от 26.1.2023 г.)

Време-пространство в новелата „Асансьорът“ на Георги Марков
Цветелина Иванова

(изтегляния 19 от 26.1.2023 г.)

В търсене на виновника. Литературният текст като местопрестъпление
Велимира Божилова-Стоянова

(изтегляния 27 от 26.1.2023 г.)

Ogled o novinarskom jeziku u srpskoj štampi
Nikola Dojcinovic Jovana Trajkovic

(изтегляния 26 от 26.1.2023 г.)

За авторите

(изтегляния 20 от 26.1.2023 г.)