STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2019 / Том 38 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 338 от 11.4.2022 г.)

Mediálna produkcia pre deti – funkčné parametry
Viera Smolakova
DOI: https://doi.org/10.54664/XTZO9436
(изтегляния 292 от 11.4.2022 г.)

Jazyková povaha štýlu
Jozef Pavlovic
DOI: https://doi.org/10.54664/CYIM1852
(изтегляния 249 от 11.4.2022 г.)

Българите за балканските народи – отново за някои стереотипи в мисленето
Даниела Константинова Сава Стаменкович
DOI: https://doi.org/10.54664/HFZK7574
(изтегляния 407 от 11.4.2022 г.)

Семантичните формули
Виолета Русева
DOI: https://doi.org/10.54664/HVIP8084
(изтегляния 266 от 11.4.2022 г.)