STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2020 / Том 39 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 85 от 6.10.2022 г.)

Формиране на рецептивни умения при деца билингви
Стилияна Черкезова

(изтегляния 74 от 6.10.2022 г.)

Тестуването като форма на изпитване по латински език в Медицинския университет в гр. Пловдив
Димитър Мирчев Гергана Петкова Ваня Иванова

(изтегляния 190 от 6.10.2022 г.)

За 72 фамилни имена от 22 основи
Людвиг Селимски

(изтегляния 87 от 6.10.2022 г.)

„Грешки“ при рецепцията на редки собствени имена
Ния Радева

(изтегляния 78 от 6.10.2022 г.)

Болгарские элементы в ойконимни Приазовья
Ирина Ильченко

(изтегляния 76 от 6.10.2022 г.)

Slovenian Masculine Personal Names with Latin Origin
Гергана Петкова Ваня Иванова

(изтегляния 72 от 6.10.2022 г.)

Терминологията в контекста на специализирания превод
Ралица Демиркова

(изтегляния 87 от 6.10.2022 г.)

Polskie tłumaczenia “Historii Aleksandra Wielkiego” – Rekonesans badawczy
Rafał Zarębski

(изтегляния 82 от 6.10.2022 г.)

Две употреби на емоджита в дигиталната писмена комуникация
Александър Николов

(изтегляния 102 от 6.10.2022 г.)

Interpretativno novinarstvo u kontekstu medijamorfoza: analitika u vikend izdanjima Danasa, Blica i Politike
Milan Dojcinovic Nikola Dojcinovic

(изтегляния 67 от 6.10.2022 г.)

За авторите

(изтегляния 84 от 6.10.2022 г.)