STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2021 / Том 40 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 391 от 6.12.2021 г.)

Предговор

(изтегляния 287 от 6.12.2021 г.)

Биография

(изтегляния 206 от 6.12.2021 г.)

Библиография

(изтегляния 249 от 6.12.2021 г.)

С дъх на приятелство и с благодарност за уроците
Мария Илиева

(изтегляния 224 от 6.12.2021 г.)

Джемиле Зюкай
Джемиле Зюкай

(изтегляния 213 от 6.12.2021 г.)

Ентела Хизмо
Ентела Хизмо

(изтегляния 239 от 6.12.2021 г.)

Ледина Ферхати
Ледина Ферхати

(изтегляния 210 от 6.12.2021 г.)

Вихър Георгиев
Вихър Георгиев

(изтегляния 251 от 6.12.2021 г.)

„Загубеният“ ороним?!
Тодор Балкански

(изтегляния 223 от 6.12.2021 г.)

Предлогът „без“ и неговата употреба в рекламните текстове
Валентина Бонджолова

(изтегляния 225 от 6.12.2021 г.)

Правописните възгледи на Манол Иванов
Стоян Буров

(изтегляния 222 от 6.12.2021 г.)

Апозиция и антропоними
Антон Гецов

(изтегляния 370 от 6.12.2021 г.)

Language, Communication аnd Worldview
Adriatik Derjaj

(изтегляния 229 от 6.12.2021 г.)

Проблеми пред стилистичното редактиране на текста
Андреана Ефтимова

(изтегляния 203 от 6.12.2021 г.)

Отношението род – пол при съществителните собствени имена в прагматичен аспект
Валентина Кирилова-Мангелова

(изтегляния 210 от 6.12.2021 г.)

Българската политическа реч в балкански и славянски контекст
Владислав Миланов

(изтегляния 246 от 6.12.2021 г.)

Български автори от Таврия
Елена Налбантова

(изтегляния 225 от 6.12.2021 г.)

Онимни следи от българите в Бахчисарай (Крим)
Марияна Парзулова

(изтегляния 196 от 6.12.2021 г.)

99 rruzaret smaragdi: komunikimi me lexuesin
Mimoza Planna

(изтегляния 215 от 6.12.2021 г.)

Фамилни имена, производни от стари названия на занятия
Людвиг Селимски

(изтегляния 254 от 6.12.2021 г.)

Етнонимът „bulgaro“ в италианския език
Таня Топалова

(изтегляния 207 от 6.12.2021 г.)

За авторите

(изтегляния 215 от 6.12.2021 г.)