STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2021 / Том 40 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 115 от 1.10.2022 г.)

Предговор

(изтегляния 79 от 1.10.2022 г.)

Библиография

(изтегляния 84 от 1.10.2022 г.)

Пътуване във времето чрез себе си
Радослав Радев

(изтегляния 73 от 1.10.2022 г.)

Мигът
Радослав Радев

(изтегляния 59 от 1.10.2022 г.)

Символисти: авангардисти – книги: илюстрации
Виолета Русева

(изтегляния 64 от 1.10.2022 г.)

Бесарабските хроники на Aнна Малешкова и Николай Куртев
Елена Налбантова

(изтегляния 67 от 1.10.2022 г.)

Към „софийския роман“ на Иван Вазов
Антония Велкова-Гайдарджиева

(изтегляния 66 от 1.10.2022 г.)

Характерология на българския смях
Владимир Донев

(изтегляния 73 от 1.10.2022 г.)

Наивистичните небивалици на Йордан Радичков
Деница Астахова

(изтегляния 94 от 1.10.2022 г.)

Притчата за бялата патица
Румен Горанов

(изтегляния 61 от 1.10.2022 г.)

Българското езиково съзнание между ДОМ и КЪЩА
Мария Илиева

(изтегляния 68 от 1.10.2022 г.)

Кафето на учителя
Радослав Радев

(изтегляния 61 от 1.10.2022 г.)

Учебните програми по литература тридесет години по-късно
Владимир Атанасов

(изтегляния 62 от 1.10.2022 г.)

Учителят днес в търсене на смисъл
Соня Райчева

(изтегляния 62 от 1.10.2022 г.)

Homo ludens и фолклорен/традиционен календар
Красимира Танева

(изтегляния 66 от 1.10.2022 г.)

За образователното взаимодействие между две изкуства
Георги Терзиев

(изтегляния 57 от 1.10.2022 г.)

За текста в обучението по български език
Фани Бойкова

(изтегляния 61 от 1.10.2022 г.)

Текстът като средство за овладяване на култура и ценности
Димка Димитрова

(изтегляния 63 от 1.10.2022 г.)

Импровизация и структура в езиковото обучение
Силвия Великова

(изтегляния 84 от 1.10.2022 г.)

Език и култура в класната стая
Янка Коева

(изтегляния 60 от 1.10.2022 г.)

Пътуването и завръщането
Радослав Радев

(изтегляния 70 от 1.10.2022 г.)

Щрихи към едно литературно и житейско приятелство
Божидар Богданов

(изтегляния 56 от 1.10.2022 г.)

Световъртеж
Божидар Богданов

(изтегляния 53 от 1.10.2022 г.)

На Радослав Радев
Владимир Стоянов

(изтегляния 50 от 1.10.2022 г.)

Вампир
Душко Крстевски

(изтегляния 50 от 1.10.2022 г.)

Проф. Радослав Радев и неговият учебник по методика
Койка Попова

(изтегляния 55 от 1.10.2022 г.)

За радостта от четенето и преподаването
Светозар Любомиров

(изтегляния 49 от 1.10.2022 г.)

За авторите

(изтегляния 70 от 1.10.2022 г.)(изтегляния 55 от 5.10.2022 г.)