STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2022 / Том 41 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 256 от 14.3.2023 г.)

Малък щрих към темата „Набоков и Достоевски“
Мариана Шопова-Христова
DOI: https://doi.org/10.54664/URMN5253
(изтегляния 222 от 14.3.2023 г.)

Възгледите на Олга Фрейденберг за езика
Красимир Христакиев
DOI: https://doi.org/10.54664/ZUIY7533
(изтегляния 322 от 14.3.2023 г.)

Linguistic Interference in Kazakh Terms
Асел Орманова Мадина Анафинова
DOI: https://doi.org/10.54664/FKJY5572
(изтегляния 237 от 14.3.2023 г.)

Подкаст революцията
Георги Игнатов
DOI: https://doi.org/10.54664/DKNC5407
(изтегляния 265 от 14.3.2023 г.)

За авторите

(изтегляния 199 от 14.3.2023 г.)