STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2022 / Том 41 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 152 от 18.5.2023 г.)

Предговор

(изтегляния 144 от 18.5.2023 г.)

Grammaticalizing Affixes of Spatial Orientation in English
Боряна Братанова
DOI: https://doi.org/10.54664/AGTS6140
(изтегляния 179 от 18.5.2023 г.)

Grammatical Aspect in Bulgarian and English: A Comparative Analysis
Мариана Гоцева
DOI: https://doi.org/10.54664/BQKL9029
(изтегляния 133 от 18.5.2023 г.)

Българските каузативни глаголи
Теодора Рабовянова
DOI: https://doi.org/10.54664/SEUZ2473
(изтегляния 153 от 18.5.2023 г.)

За авторите

(изтегляния 119 от 18.5.2023 г.)