Теологикон
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: (Online)
ISSN: 2367-7856 (Print)
Лиценз:

Теологикон


COBISS.BG-ID 978-954-9904-49-9

 

Теологикон е международно академично списание на Центъра по систематическо богословие към Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Теологикон осигурява трибуна за научни текстове (статии и студии) в полето на систематическото богословие и християнската философия. Списанието приема предложения за статии на различни езици от целия свят. От 2012 година излиза като периодично издание. В редакционната колегия и в екипа от рецензенти участват експерти от различни страни. Текстовете се рецензират преди публикуване.