Теологикон
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА МЕЖДУНАРОДЕН ГОДИШНИК „ТЕОЛОГИКОН”

Главен редактор:

 Доц. д-р Свилен Тутеков – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (теология, антропология, етика)

 

 Членове на международната редакционна колегия:

 доц. д-р Мариян Стоядинов (Велико Търново)

доц. д-р Александър Джаковац (Белград, Сърбия)

доц. д-р Миконя Кнежевич (Косовска Митровица, Сърбия)

д-р Ставрос Ягазоглу (Атина, Гърция)

д-р Владимир Цветкович (Белград, Сърбия)

д-р Смилен Марков (Велико Търново)

 

Секретар: д-р Смилен Марков

 

Адрес на редколегията:

Център по систематическо богословие

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,

В. Търново, 5003, ул. „Теодосий Търновски”, № 2

е-mail: cst_vt@abv.bg

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2,

гр. Велико Търново, 5003

(тел. 062 618 295)