Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1974 / Том 1 / Брой 1

Статии

Школата на Евтимий Търновски в манастира "Св. Троица"
Пеньо Русев

(изтегляния 274 от 3.9.2020 г.)

Нови черти на похвалнто слово през XIV-XV в.
Донка Петканова

(изтегляния 252 от 4.9.2020 г.)

Паметниците на Търновската школа и Българското Възраждане
Надежда Драгова

(изтегляния 242 от 4.9.2020 г.)

Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г.
Васил Пандурски

(изтегляния 274 от 4.9.2020 г.)

Образът на светеца в житията на Евтимий Търновски
Мария Сярова

(изтегляния 292 от 4.9.2020 г.)

За Търновската живописна школа
Мара Цончева

(изтегляния 196 от 4.9.2020 г.)

Манастирът "Св. Троица" през епохата на робството
Васил Захариев

(изтегляния 230 от 4.9.2020 г.)

О месту Григориja Цамблака у српскоj кньжевности
Радмила Маринкович

(изтегляния 215 от 4.9.2020 г.)

Образът на Киприан в Похвалното слово за него от Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 214 от 4.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 180 от 4.9.2020 г.)