Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1974 / Том 1 / Брой 1

Статии

Школата на Евтимий Търновски в манастира "Св. Троица"
Пеньо Русев

(изтегляния 208 от 3.9.2020 г.)

Нови черти на похвалнто слово през XIV-XV в.
Донка Петканова

(изтегляния 197 от 4.9.2020 г.)

Паметниците на Търновската школа и Българското Възраждане
Надежда Драгова

(изтегляния 195 от 4.9.2020 г.)

Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г.
Васил Пандурски

(изтегляния 215 от 4.9.2020 г.)

Образът на светеца в житията на Евтимий Търновски
Мария Сярова

(изтегляния 217 от 4.9.2020 г.)

За Търновската живописна школа
Мара Цончева

(изтегляния 143 от 4.9.2020 г.)

Манастирът "Св. Троица" през епохата на робството
Васил Захариев

(изтегляния 168 от 4.9.2020 г.)

О месту Григориja Цамблака у српскоj кньжевности
Радмила Маринкович

(изтегляния 171 от 4.9.2020 г.)

Образът на Киприан в Похвалното слово за него от Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 146 от 4.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 129 от 4.9.2020 г.)