Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1974 / Том 1 / Брой 1

Статии

Нови черти на похвалнто слово през XIV-XV в.
Донка Петканова
(изтегляния 48 от 4.9.2020 г.)

Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г.
Васил Пандурски
(изтегляния 55 от 4.9.2020 г.)

Образът на светеца в житията на Евтимий Търновски
Мария Сярова
(изтегляния 66 от 4.9.2020 г.)

За Търновската живописна школа
Мара Цончева
(изтегляния 40 от 4.9.2020 г.)

Манастирът "Св. Троица" през епохата на робството
Васил Захариев
(изтегляния 47 от 4.9.2020 г.)

О месту Григориja Цамблака у српскоj кньжевности
Радмила Маринкович
(изтегляния 41 от 4.9.2020 г.)

Образът на Киприан в Похвалното слово за него от Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 51 от 4.9.2020 г.)

Съдържание
(изтегляния 47 от 4.9.2020 г.)