Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Промени в лексиката на българския език и отношението на патриарх Евтимий към тях


Автори:
Йежи Русек Краков, Полша

Страници: 179-196

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


243 изтегляния от 4.9.2020 г.