Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1974 / Том 1 / Брой 1

Статии

Школата на Евтимий Търновски в манастира "Св. Троица"
Пеньо Русев

(изтегляния 414 от 3.9.2020 г.)

Нови черти на похвалнто слово през XIV-XV в.
Донка Петканова

(изтегляния 357 от 4.9.2020 г.)

Паметниците на Търновската школа и Българското Възраждане
Надежда Драгова

(изтегляния 343 от 4.9.2020 г.)

Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г.
Васил Пандурски

(изтегляния 380 от 4.9.2020 г.)

Образът на светеца в житията на Евтимий Търновски
Мария Сярова

(изтегляния 437 от 4.9.2020 г.)

За Търновската живописна школа
Мара Цончева

(изтегляния 297 от 4.9.2020 г.)

Манастирът "Св. Троица" през епохата на робството
Васил Захариев

(изтегляния 371 от 4.9.2020 г.)

О месту Григориja Цамблака у српскоj кньжевности
Радмила Маринкович

(изтегляния 335 от 4.9.2020 г.)

Образът на Киприан в Похвалното слово за него от Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 385 от 4.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 284 от 4.9.2020 г.)