Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г.


Автори:
Васил Пандурски София, България

Страници: 225-242

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


240 изтегляния от 4.9.2020 г.