Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съдбата на Ловчанския сборник, писан преди 1331 г.


Автори:
Куйо Куев София, България

Страници: 79-88

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне