Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 2015 / Том 10 / Брой 1

Статии

Слово за проф. Димитриос Гонис
Димитър Кенанов
(изтегляния 59 от 5.8.2020 г.)

Думи на благодарност
Димитриос В. Гонис
(изтегляния 64 от 5.8.2020 г.)

Manuskrypty Bulgarskie w Zbiorach Biblioteki Monasteru Supraskiego do Polowy XVI Wieku
Antoni Mironowicz
(изтегляния 48 от 5.8.2020 г.)

Книгата „Богородичник“ и атонският старец Йоан
Димитър Кенанов
(изтегляния 117 от 6.8.2020 г.)

Зоя — поетесата на Търновската святост
Веселин Панайотов
(изтегляния 65 от 6.8.2020 г.)

Проложното житие за св. Сава Сръбски
Грета Стоянова
(изтегляния 93 от 6.8.2020 г.)

Преславски патриарси в Бориловия синодик
Христо Трендафилов
(изтегляния 68 от 6.8.2020 г.)

Народные культы на Балканах и деятельность св. Евфимия, патриарха Тырновского
Елена Б. Белякова Таисия А. Белякова
(изтегляния 69 от 6.8.2020 г.)

Библейските цитати в житията на Патриарх Евтимий
Антоанета Буюклиева
(изтегляния 74 от 6.8.2020 г.)

Велегласният Исаия — доместик Исаия?
Тодор Моллов
(изтегляния 65 от 7.8.2020 г.)

Средневековая славянская поззия: „Плетение словес“
Валентина Д. Петрова
(изтегляния 47 от 7.8.2020 г.)

The Slovonic Legacy of Athanasius of Alexandria
Пиринка Пенкова
(изтегляния 47 от 7.8.2020 г.)

Тырновский перевод Лествицы Иоанна Синайского
Татьяна Попова
(изтегляния 72 от 7.8.2020 г.)

Два нови византийски пръстени - печати от Велико Търново
Деян Рабовянов, Константин Тотев
(изтегляния 29 от 17.8.2020 г.)

Щрихи към историческия портрет на св. Ромил Видински
Пламен Павлов
(изтегляния 44 от 17.8.2020 г.)

Търново като свещен град през късното средновековие
Кирил Маринов
(изтегляния 38 от 17.8.2020 г.)

Нови нумизматични данни за стратиграфията на крепостта Трапезица
Мария Долмова-Лукановска, Христо Харитонов
(изтегляния 33 от 17.8.2020 г.)

Служение на Бога и народа в подвиг с взор към бъдещето
Николай Шиваров
(изтегляния 29 от 17.8.2020 г.)

Notes on the painted arhitectural decor of “the church“ in Ivanovo
Patrick Lecaque
(изтегляния 27 от 17.8.2020 г.)

Памет и художествен диалог в поствизантинизма
Спартак Паскалевски
(изтегляния 30 от 17.8.2020 г.)

Идентифициран образ на граф Амадей Савойски в Несебър
Зарко Ждраков, Паоло Ториджани
(изтегляния 35 от 17.8.2020 г.)

Съдържание
(изтегляния 29 от 17.8.2020 г.)