Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 2015 / Том 10 / Брой 1

Статии

Слово за проф. Димитриос Гонис
Димитър Кенанов

(изтегляния 208 от 5.8.2020 г.)

Думи на благодарност
Димитриос В. Гонис

(изтегляния 213 от 5.8.2020 г.)

Manuskrypty Bulgarskie w Zbiorach Biblioteki Monasteru Supraskiego do Polowy XVI Wieku
Antoni Mironowicz

(изтегляния 196 от 5.8.2020 г.)

Книгата „Богородичник“ и атонският старец Йоан
Димитър Кенанов

(изтегляния 300 от 6.8.2020 г.)

Зоя — поетесата на Търновската святост
Веселин Панайотов

(изтегляния 244 от 6.8.2020 г.)

Проложното житие за св. Сава Сръбски
Грета Стоянова

(изтегляния 314 от 6.8.2020 г.)

Преславски патриарси в Бориловия синодик
Христо Трендафилов

(изтегляния 275 от 6.8.2020 г.)

Народные культы на Балканах и деятельность св. Евфимия, патриарха Тырновского
Елена Белякова Таисия Белякова

(изтегляния 238 от 6.8.2020 г.)

Библейските цитати в житията на Патриарх Евтимий
Антоанета Буюклиева

(изтегляния 280 от 6.8.2020 г.)

Велегласният Исаия — доместик Исаия?
Тодор Моллов

(изтегляния 229 от 7.8.2020 г.)

Средневековая славянская поззия: „Плетение словес“
Валентина Д. Петрова

(изтегляния 192 от 7.8.2020 г.)

The Slovonic Legacy of Athanasius of Alexandria
Пиринка Пенкова

(изтегляния 206 от 7.8.2020 г.)

Тырновский перевод Лествицы Иоанна Синайского
Татьяна Попова

(изтегляния 202 от 7.8.2020 г.)

Два нови византийски пръстени - печати от Велико Търново
Деян Рабовянов Константин Тотев

(изтегляния 192 от 17.8.2020 г.)

Щрихи към историческия портрет на св. Ромил Видински
Пламен Павлов

(изтегляния 302 от 17.8.2020 г.)

Търново като свещен град през късното средновековие
Кирил Маринов

(изтегляния 582 от 17.8.2020 г.)

Нови нумизматични данни за стратиграфията на крепостта Трапезица
Мария Долмова-Луканова Христо Харитонов

(изтегляния 153 от 17.8.2020 г.)

Служение на Бога и народа в подвиг с взор към бъдещето
Николай Шиваров

(изтегляния 163 от 17.8.2020 г.)

Notes on the painted arhitectural decor of “the church“ in Ivanovo
Patrick Lecaque

(изтегляния 153 от 17.8.2020 г.)

Памет и художествен диалог в поствизантинизма
Спартак Паскалевски

(изтегляния 138 от 17.8.2020 г.)

Идентифициран образ на граф Амадей Савойски в Несебър
Зарко Ждраков Паола Ториджани

(изтегляния 251 от 17.8.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 135 от 17.8.2020 г.)