Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновските книжовници и старобългарското ръкописно наследство. Житието на пророк Захария


Автори:
Румяна Златанова Хайделберг, Германия

Страници: 295-320

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


205 изтегляния от 7.8.2020 г.