Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сложните думи в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст


Автори:
Камен Димитров ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 496-516

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


300 изтегляния от 17.8.2020 г.