Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Староизводните и новоизводните служебни минеи. Съпоставка на техните структура, състав и текстове.


Автори:
Искра Христова-Шомова СУ „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 517-543

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


286 изтегляния от 17.8.2020 г.