Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Употреба на византийски златни перпери в българската държава през XIV век


Автори:
Константин Дочев Велико Търново, България

Страници: 665-679

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


512 изтегляния от 17.8.2020 г.