Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Памет и художествен диалог в поствизантинизма


Автори:
Спартак Паскалевски София, България

Страници: 782-801

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


160 изтегляния от 17.8.2020 г.