Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа. Търновска държава на духа. Десети юбилеен международен симпозиум Велико Търново, 17 - 19 октомври 2013 г.


Автори:
Пламен Легкоступ Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 1-8

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


466 изтегляния от 5.8.2020 г.