Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проекции на емблематиката на българската ръкописна книга в предосвобожденски издания


Автори:
Лъчезар Георгиев Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 229-247
DOI: https://doi.org/10.54664/OLWR3774

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


596 изтегляния от 7.8.2020 г.