Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За трите версии (преводи, редакции) на един от най-рано преведените старобългарски арски хомилетични текстове


Автори:
Елка Мирчева София, България

Страници: 248-262
DOI: https://doi.org/10.54664/UCDM4465

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


532 изтегляния от 7.8.2020 г.