Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преводът на св. Антоний Велики по преписа в ръкопис №4/8 от сбирката на Рилския манастир


Автори:
Петко Петков СУ „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 284-294
DOI: https://doi.org/10.54664/IRQW2798

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


454 изтегляния от 7.8.2020 г.