Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Божии законъ велить: към въпроса за присъствието на Стария Завет в славянските църковноюридически сборници


Автори:
Марияна Цибранска-Костова Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките, България

Страници: 406-419
DOI: https://doi.org/10.54664/QMNP7289

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


406 изтегляния от 7.8.2020 г.