Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Конюктивните употреби в среднобългарските текстове и произведения от XIV - XV век


Автори:
Иван Г. Илиев Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Филиал Кърджали, България

Страници: 544-560
DOI: https://doi.org/10.54664/MEUB3013

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


278 изтегляния от 17.8.2020 г.