Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Срещата на патриарх Евтимий с император Йоан V Палеолог: проблеми на хронологията


Автори:
Момчил Младенов ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 584-592
DOI: https://doi.org/10.54664/GOEX8894

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


495 изтегляния от 17.8.2020 г.