Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 2019 / Том 11 / Брой 1

Статии

Култът към Св. Иван Рилски в търновската агиография
Венелин Грудков
(изтегляния 216 от 2.8.2020 г.)

Symbols: Deciphering their Semantic and Literal Function in the “Life Of The Saints” by Euthymius of Tyrnovo
Полидорос Горанис
(изтегляния 108 от 2.8.2020 г.)

Триодные гомилии Псевдо-Афанасия Александрийского в новоизводных болгарских гомилиариях
Вячеслав В. Литвиненко Ирина М. Грицевская
(изтегляния 143 от 2.8.2020 г.)

Средновековният текст – проблем на нашето време
Кирил Кабакчиев
(изтегляния 152 от 2.8.2020 г.)

Старобългарският език като даденост
Иван Марчевски
(изтегляния 77 от 3.8.2020 г.)

Търновски принцеси като иноземни владетелки
Румяна Комсалова
(изтегляния 157 от 3.8.2020 г.)

Downfall of the Two Empires – Tatars and Bulgarians in the Second Half of the Fourteenth Century
Александър Узелац
(изтегляния 89 от 3.8.2020 г.)

Женското монашество на балканите от ХІV до края на ХVІІI век
Атанаска Стамболийска
(изтегляния 207 от 3.8.2020 г.)

Идеите на исихазма, отразени в творчеството на Патриарх Евтимий
Антоанета Буюклиева
(изтегляния 267 от 3.8.2020 г.)

Съдържание
(изтегляния 79 от 3.8.2020 г.)