Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 2019 / Том 11 / Брой 1

Статии

Старобългарският език като даденост
Иван Марчевски
DOI: https://doi.org/10.54664/OMPF8531
(изтегляния 528 от 3.8.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 474 от 3.8.2020 г.)