Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Скалигеровият Патерик и двояката трансмисия на църковнославянските текстове


Автори:
Уилям Р. Федер Утрехт, Нидерландия

Страници: 189-208
DOI: https://doi.org/10.54664/WBNE3049

Резюме:


An abridged version of the Slavonic Scaliger Patericon is shown to be copied both from Cyrillic and Glagolitic antigraphs; the same circumstance is observed in the translations of the Scete Patericon and Athanasius of Alexandria’s Homilies Against the Arians. Twofold transmission makes it possible to contrast the features of copying from Glagolitic with those of copying from Cyrillic.


Ключови думи:

Text transmission in Slavonic, copying from Glagolitic, copying from Cyrillic, variation in copies, coincidental variation.

Изтегляне


458 изтегляния от 2.8.2020 г.