Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За лексиката с чужд произход в оригиналното творчество на Патриарх Евтимий


Автори:
Марияна Цибранска-Костова Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките, България

Страници: 268-282
DOI: https://doi.org/10.54664/IAEL2047

Резюме:


The study is an essay to draw a classification of the lexemes with foreign origin, mostly Greek and Latin, according to the 13th original works of Patriarch Eythymius. Those lexical strata englobe multifunctional and nonhomogeneous unities, dispersed in different textual contexts. They are just a nuance, not the base of the vocabulary, but perform important historical, cognitive, and stylistic functions, rising the prestige of the lexical richness, and crediting it with international dimensions in basic conceptual spheres of Christianity.


Ключови думи:

Patriarch Eythymius; Bulgarian historical lexicology.

Изтегляне


616 изтегляния от 3.8.2020 г.