Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1980 / Том 2 / Брой 1

Статии

Българската култура през XV-XVII в. Обща характеристика
Петър Динеков
(изтегляния 52 от 1.9.2020 г.)

Григорий Цамблак и сръбският книжовник Теодосий
Боню Ангелов
(изтегляния 54 от 2.9.2020 г.)

К сущности и предпосылкам стиля "Плетения словес"
Дитрих Фрайданк
(изтегляния 54 от 2.9.2020 г.)

Русский "Хронограф" и "Биография Стефана Лазаревича"
Гунар Сване
(изтегляния 50 от 2.9.2020 г.)

Похвално слово за св. Димитър от Григорий Цамблак
Василка Тъпкова-Заимова
(изтегляния 55 от 2.9.2020 г.)

Вокациjа у службама патриарха Jeвтимиjа и Григориjа Цамблака
Джордже Трифунович
(изтегляния 54 от 2.9.2020 г.)

Цикъл произведения за митрополит Петър от Киприан
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 44 от 2.9.2020 г.)

Nicodim, Eleve Et Continuateur Spirituel D`erthyme De Tarnovo
I. D. Laudat
(изтегляния 43 от 2.9.2020 г.)

Ефрем и български сборник от края на XIV век
Предраг Матеич
(изтегляния 45 от 2.9.2020 г.)

О неким особинама српскословенског jезика после XIV века
Александар Младенович
(изтегляния 27 от 2.9.2020 г.)

Бележки за езика на словото на Цамблак за Евтимий
Людвиг Селимски
(изтегляния 26 от 2.9.2020 г.)

Гомилия епифания о сшествии во ад в переводе XIV-XV вв.
Эмилия Благова
(изтегляния 30 от 2.9.2020 г.)

Археологически проучвания на Килифаревския манастир
Янка Николова
(изтегляния 47 от 2.9.2020 г.)

Страфито керамика с монограми и надписи от Търновград
Йордан Алексиев
(изтегляния 32 от 2.9.2020 г.)

Църковно строителство в средновековно Търново
Петър Славчев
(изтегляния 40 от 2.9.2020 г.)

Констанцкият събор (1414-1418) и Григорий Цамблак в него
Георги Първев
(изтегляния 38 от 2.9.2020 г.)

Атон в българската културна история през XV в.
Георги Нешев
(изтегляния 37 от 2.9.2020 г.)

Средновековен славянски трактат по музика
Стефан Лазаров
(изтегляния 37 от 2.9.2020 г.)

Съдържание
(изтегляния 31 от 2.9.2020 г.)