Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1980 / Том 2 / Брой 1

Статии

Българската култура през XV-XVII в. Обща характеристика
Петър Динеков

(изтегляния 664 от 1.9.2020 г.)

Григорий Цамблак и сръбският книжовник Теодосий
Боню Ангелов

(изтегляния 537 от 2.9.2020 г.)

К сущности и предпосылкам стиля "Плетения словес"
Дитрих Фрайданк

(изтегляния 398 от 2.9.2020 г.)

Русский "Хронограф" и "Биография Стефана Лазаревича"
Гунар Сване

(изтегляния 425 от 2.9.2020 г.)

Похвално слово за св. Димитър от Григорий Цамблак
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 455 от 2.9.2020 г.)

Вокациjа у службама патриарха Jeвтимиjа и Григориjа Цамблака
Джордже Трифунович

(изтегляния 407 от 2.9.2020 г.)

Цикъл произведения за митрополит Петър от Киприан
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 376 от 2.9.2020 г.)

Nicodim, Eleve Et Continuateur Spirituel D`erthyme De Tarnovo
I. D. Laudat

(изтегляния 434 от 2.9.2020 г.)

Ефрем и български сборник от края на XIV век
Предраг Матеич

(изтегляния 399 от 2.9.2020 г.)

О неким особинама српскословенског jезика после XIV века
Александар Младенович

(изтегляния 374 от 2.9.2020 г.)

Бележки за езика на словото на Цамблак за Евтимий
Людвиг Селимски

(изтегляния 380 от 2.9.2020 г.)

Гомилия епифания о сшествии во ад в переводе XIV-XV вв.
Эмилия Благова

(изтегляния 322 от 2.9.2020 г.)

Търновската езиково-правописна школа през Възраждането
Русин Русинов

(изтегляния 522 от 2.9.2020 г.)

Археологически проучвания на Килифаревския манастир
Янка Николова

(изтегляния 412 от 2.9.2020 г.)

Страфито керамика с монограми и надписи от Търновград
Йордан Алексиев

(изтегляния 565 от 2.9.2020 г.)

Църковно строителство в средновековно Търново
Петър Славчев

(изтегляния 468 от 2.9.2020 г.)

Констанцкият събор (1414-1418) и Григорий Цамблак в него
Георги Първев

(изтегляния 409 от 2.9.2020 г.)

Атон в българската културна история през XV в.
Георги Нешев

(изтегляния 404 от 2.9.2020 г.)

Средновековен славянски трактат по музика
Стефан Лазаров

(изтегляния 343 от 2.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 278 от 2.9.2020 г.)