Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1980 / Том 2 / Брой 1

Статии

Българската култура през XV-XVII в. Обща характеристика
Петър Динеков

(изтегляния 454 от 1.9.2020 г.)

Григорий Цамблак и сръбският книжовник Теодосий
Боню Ангелов

(изтегляния 438 от 2.9.2020 г.)

К сущности и предпосылкам стиля "Плетения словес"
Дитрих Фрайданк

(изтегляния 309 от 2.9.2020 г.)

Русский "Хронограф" и "Биография Стефана Лазаревича"
Гунар Сване

(изтегляния 308 от 2.9.2020 г.)

Похвално слово за св. Димитър от Григорий Цамблак
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 342 от 2.9.2020 г.)

Вокациjа у службама патриарха Jeвтимиjа и Григориjа Цамблака
Джордже Трифунович

(изтегляния 317 от 2.9.2020 г.)

Цикъл произведения за митрополит Петър от Киприан
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 279 от 2.9.2020 г.)

Nicodim, Eleve Et Continuateur Spirituel D`erthyme De Tarnovo
I. D. Laudat

(изтегляния 331 от 2.9.2020 г.)

Ефрем и български сборник от края на XIV век
Предраг Матеич

(изтегляния 286 от 2.9.2020 г.)

О неким особинама српскословенског jезика после XIV века
Александар Младенович

(изтегляния 277 от 2.9.2020 г.)

Бележки за езика на словото на Цамблак за Евтимий
Людвиг Селимски

(изтегляния 285 от 2.9.2020 г.)

Гомилия епифания о сшествии во ад в переводе XIV-XV вв.
Эмилия Благова

(изтегляния 235 от 2.9.2020 г.)

Търновската езиково-правописна школа през Възраждането
Русин Русинов

(изтегляния 325 от 2.9.2020 г.)

Археологически проучвания на Килифаревския манастир
Янка Николова

(изтегляния 278 от 2.9.2020 г.)

Страфито керамика с монограми и надписи от Търновград
Йордан Алексиев

(изтегляния 369 от 2.9.2020 г.)

Църковно строителство в средновековно Търново
Петър Славчев

(изтегляния 306 от 2.9.2020 г.)

Констанцкият събор (1414-1418) и Григорий Цамблак в него
Георги Първев

(изтегляния 270 от 2.9.2020 г.)

Атон в българската културна история през XV в.
Георги Нешев

(изтегляния 250 от 2.9.2020 г.)

Средновековен славянски трактат по музика
Стефан Лазаров

(изтегляния 249 от 2.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 192 от 2.9.2020 г.)