Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1980 / Том 2 / Брой 1

Статии

Българската култура през XV-XVII в. Обща характеристика
Петър Динеков

(изтегляния 595 от 1.9.2020 г.)

Григорий Цамблак и сръбският книжовник Теодосий
Боню Ангелов

(изтегляния 510 от 2.9.2020 г.)

К сущности и предпосылкам стиля "Плетения словес"
Дитрих Фрайданк

(изтегляния 379 от 2.9.2020 г.)

Русский "Хронограф" и "Биография Стефана Лазаревича"
Гунар Сване

(изтегляния 390 от 2.9.2020 г.)

Похвално слово за св. Димитър от Григорий Цамблак
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 422 от 2.9.2020 г.)

Вокациjа у службама патриарха Jeвтимиjа и Григориjа Цамблака
Джордже Трифунович

(изтегляния 379 от 2.9.2020 г.)

Цикъл произведения за митрополит Петър от Киприан
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 352 от 2.9.2020 г.)

Nicodim, Eleve Et Continuateur Spirituel D`erthyme De Tarnovo
I. D. Laudat

(изтегляния 406 от 2.9.2020 г.)

Ефрем и български сборник от края на XIV век
Предраг Матеич

(изтегляния 350 от 2.9.2020 г.)

О неким особинама српскословенског jезика после XIV века
Александар Младенович

(изтегляния 344 от 2.9.2020 г.)

Бележки за езика на словото на Цамблак за Евтимий
Людвиг Селимски

(изтегляния 351 от 2.9.2020 г.)

Гомилия епифания о сшествии во ад в переводе XIV-XV вв.
Эмилия Благова

(изтегляния 296 от 2.9.2020 г.)

Търновската езиково-правописна школа през Възраждането
Русин Русинов

(изтегляния 428 от 2.9.2020 г.)

Археологически проучвания на Килифаревския манастир
Янка Николова

(изтегляния 357 от 2.9.2020 г.)

Страфито керамика с монограми и надписи от Търновград
Йордан Алексиев

(изтегляния 508 от 2.9.2020 г.)

Църковно строителство в средновековно Търново
Петър Славчев

(изтегляния 418 от 2.9.2020 г.)

Констанцкият събор (1414-1418) и Григорий Цамблак в него
Георги Първев

(изтегляния 362 от 2.9.2020 г.)

Атон в българската културна история през XV в.
Георги Нешев

(изтегляния 336 от 2.9.2020 г.)

Средновековен славянски трактат по музика
Стефан Лазаров

(изтегляния 315 от 2.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 251 от 2.9.2020 г.)