Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои художествени особености в "Житие на Стефан Лазаревич" от Константин Костенечки


Автори:
Димитър Кенанов Велико Търново, България

Страници: 246-252

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


364 изтегляния от 2.9.2020 г.