Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отражението на езика и стила на Търновската книжовна школа в хомилетичната литература от XIV в.


Автори:
Дора Иванова-Мирчева София, България

Страници: 269-281

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


321 изтегляния от 2.9.2020 г.