Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Григорий Цамблак и сръбският книжовен език през Средновековието (Върху материал от лексиката на Житие на Стефан Дечански)


Автори:
Ангел Давидов Велико Търново, България

Страници: 301-315

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


352 изтегляния от 2.9.2020 г.