Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Евтимий Търновски и членните форми в среднобългарските писмени паметници


Автори:
Иван Харалампиев Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 398-404

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


322 изтегляния от 2.9.2020 г.