Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Предпоставка о вокализациjи полугласника у житиjу Стефана Дечанског Григориja Цамблака (Препис из половине XV века у манастиру Дечани)


Автори:
Александар Младенович Белград, Сърбия

Страници: 276-280

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


167 изтегляния от 3.9.2020 г.