Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Григорий Цамблак и църковно-певчевската практика в славянския югоизток в периода XVI-XVII в.


Автори:
Елена Тончева София, България

Страници: 397-411

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


156 изтегляния от 3.9.2020 г.