Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Риторичното изкуство на Григорий Цамблак


Автори:
Архимандрит Горазд София, България

Страници: 170-176

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


401 изтегляния от 3.9.2020 г.