Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Прилателните имена с наставки -ОВ-/НН, -(Ь)J и -ЬСК- в две творби на Цамблак


Автори:
Людвиг Селимски Велико Търново, България

Страници: 267-275

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


334 изтегляния от 3.9.2020 г.