Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1985 / Том 4 / Брой 1

Статии

Симеон Метафраст и Търновската книжовна школа
Димитър Кенанов
(изтегляния 86 от 1.9.2020 г.)

Руският илюстриран летописен свод от XVI век за Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 61 от 1.9.2020 г.)

Градът на Асеневци в българския исторически роман
Мильо Петров
(изтегляния 56 от 1.9.2020 г.)

The Slavonic Translations of Pseudo-Methodius of Olympu Apocalypsis
Francis Thomson
(изтегляния 56 от 1.9.2020 г.)

Върху монашеските имена в Търновград и Търновска епархия
Николай Ковачев
(изтегляния 49 от 1.9.2020 г.)

Търново между Ерусалим, Рим и Цариград (Идеята за престолен град)
Василка Тъпкова-Заимова
(изтегляния 74 от 1.9.2020 г.)

Тырновград глазами средневекового современника
Дмитрий И. Полывянный
(изтегляния 44 от 1.9.2020 г.)

Zur Union Bulgariens Und Der Romischen Kirche Unter Zar Kalojan
Hans-Dieter Dopmann
(изтегляния 32 от 1.9.2020 г.)

Към въпроса за местоположението на Теодосиевия манастир
Мария Дамянова
(изтегляния 40 от 1.9.2020 г.)

Лигатури в книжовната и вещева писменост от Търново
Атанас Попов
(изтегляния 40 от 1.9.2020 г.)

Образованието на столичното население
Йордан Алексиев
(изтегляния 37 от 1.9.2020 г.)

Някои въпроси около Иван-Александровото четвероевангелие
Магделена Стоянова
(изтегляния 48 от 1.9.2020 г.)

Съдържание
(изтегляния 45 от 1.9.2020 г.)