Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Образът на цар Асен I в полската литература и в българската възрожденска драматургия


Автори:
Куйо Куев София, България

Страници: 124-129

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


230 изтегляния от 1.9.2020 г.