Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Прилагателните от службтие за българските светци в Драгоновия минеи. Лексикално-семантичен анализ


Автори:
Благой Шаламанов София, България

Страници: 174-186

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


290 изтегляния от 1.9.2020 г.