Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои специфични езикови особености в произведенията на писателите от Търновската книжовна школа във връзка с преводите им на съвременен български език


Автори:
Иван Харалампиев Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 187-197

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


268 изтегляния от 1.9.2020 г.