Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1985 / Том 4 / Брой 1

Статии

Симеон Метафраст и Търновската книжовна школа
Димитър Кенанов

(изтегляния 387 от 1.9.2020 г.)

Заметки о стиле жития Стефана Дечанского Григория Цамблака
Дитрих Фрайданк

(изтегляния 327 от 1.9.2020 г.)

Руският илюстриран летописен свод от XVI век за Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 271 от 1.9.2020 г.)

Градът на Асеневци в българския исторически роман
Мильо Петров

(изтегляния 374 от 1.9.2020 г.)

The Slavonic Translations of Pseudo-Methodius of Olympu Apocalypsis
Francis Thomson

(изтегляния 326 от 1.9.2020 г.)

Два фрагмента от търновската редакция на Стишния пролог
Георги Петков

(изтегляния 302 от 1.9.2020 г.)

Върху монашеските имена в Търновград и Търновска епархия
Николай Ковачев

(изтегляния 453 от 1.9.2020 г.)

Търново между Ерусалим, Рим и Цариград (Идеята за престолен град)
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 417 от 1.9.2020 г.)

Тырновград глазами средневекового современника
Дмитрий И. Полывянный

(изтегляния 263 от 1.9.2020 г.)

Zur Union Bulgariens Und Der Romischen Kirche Unter Zar Kalojan
Hans-Dieter Dopmann

(изтегляния 278 от 1.9.2020 г.)

Към въпроса за местоположението на Теодосиевия манастир
Мария Дамянова

(изтегляния 289 от 1.9.2020 г.)

Лигатури в книжовната и вещева писменост от Търново
Атанас Попов

(изтегляния 282 от 1.9.2020 г.)

Образованието на столичното население
Йордан Алексиев

(изтегляния 290 от 1.9.2020 г.)

Някои въпроси около Иван-Александровото четвероевангелие
Магделена Стоянова

(изтегляния 415 от 1.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 196 от 1.9.2020 г.)