Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои въпроси около Иван-Александровото четвероевангелие


Автори:
Магделена Стоянова София, България

Страници: 404-411

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


291 изтегляния от 1.9.2020 г.